Hot

Aşure Günüde Yapılması Güzel Olan 11 İbadet


543
92 shares, 124 points

Seçkin günlerden biri olan Aşûre gününü nasıl değerlendirmeliyiz? O gün hangi ibadetlerle meşgul olmalıyız

 

Aşure Günüde Yapılması Güzel Olan 11 İbadetAşure Günüde Yapılması Güzel Olan 11 İbadet

 

Seçkin günlerden biri olan Aşûre gününü nasıl değerlendirmeliyiz? O gün hangi ibadetlerle meşgul olmalıyız?

“Aşûra gününün faziletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün Allah-ü Teâlâ’nın, günler arasında seçtiği mübarek bir gündür.” (Gunyet’üt Talibin) Zira Aşûra günü; Allah-ü Teala’nın ümmet-i Muhammed’e ikram eylediği on ikramdan biridir. İşte müminler için bu kadar seçkin ve faziletli olan Aşûra gününü dolu dolu geçirmeli ve kendimiz için bir fırsat bilmeliyiz.

Nebilerin, salihlerin ve şehitlerin sevabını kazandıran Efendimizin (asm) sünneti AŞÛRA ORUCUNU unutmayın! Peygamber Efendimiz (asm) bir gün öğleye doğru buyurdu ki: “Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşûra günüdür.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Ebu Hureyre ’den (ra) gelen rivayette ise Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse Aşûrâ gecesini ihya eder de gündüzünü dahi oruçlu geçirir ise ölüm acısını anlamadan ölür.” “Kim aşure gecesini ihya ederse ,Allah-ü Teala’ya mukarreb meleklerin ibadeti gibi ibadet etmiş olur.” (Gunyet’üt Talibin) “Her aşure gecesi ibadet ve taatle ihya ederse Allah-ü Teala o kimsenin arzu ve isteklerini yerine getirir.” (Gunyet’üt Talibin)

Aşûra gününü ihya edin! Hz. Ali (ra) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse Aşûra gününü ihya ederse Allah-ü Teâlâ onu dilediği gibi diriltir.”

Aşure günü sadaka vermeyi ihmal etmeyin! “Her kim Aşûra günü malından bolca harcarsa, Allah-ü Teâlâ senenin diğer günlerinde ona bolluk ihsan eyler.” (Beyhâkî) “Aşure günü verilen bir dirhemlik sadakaya, yedi yüz bin dirhem gibi sevap verilir.” (İmam Gazali) “Aşure günü zerre kadar bir sadaka verirse, Allah-ü Teala ona Uhud dağı kadar sevap verir. O sevabı da kıyamet günü mizanda yer alır.” (Beyhakî)

Aşûra günü mutlaka bir yetime yardımda bulunun! “Aşûra Günü bir yetimin başını okşayan kimseyi, Allah-u Teâlâ o yetimin saçındaki her kılı için cennette bir derece yükseltir." (Şir'at'ül İslam)

Aşûra günü bir kişiye bile olsa iftar verin! “Bir kimse Aşûra günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verirse, Muhammed (asm) ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve hepsinin karnını doyurmuş kadar olur.”(Şir'at'ül İslam) “Aşûra gecesi bir mümine iftar verene, Allah-ü Teala katında bütün ümmet-i Muhammed’e iftar vermiş gibi yazılır.” (Gunyet’üt Talibin) “Aşure günü iftar yemeği verirse, Ümmet-i Muhammed’in hepsine iftar ettirmiştir, karınlarını doyurmuş gibi olur.” (Suyûtî)

Aşûra günü mutlaka boy abdesti alın! “Kim aşure günü yıkanırsa, Allah-ü Teala katında annesinden doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur.”(Şira’t’ül-İslam)

“Bunun sebebi şu olabilir: Nuh (as) ile birlikte gemi içerisinde bulunan insanların gözleri suyun rutubetinden iyi göremez olmuştu ne zamanki Muharrem’in onuncu günü selamete kavuştular.Allah-ü Teala bu durumdan kurtulmaları için Nuh (as)’a gözlerine sürme çekmelerini vahyetti.” (Faziletleriyle aylar ve geceler)

Aşûra günü aile, akraba ve komşulara ikramda bulunun! "Her kim Aşûra Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." (Tergib ve Terhib) Câbir bin Abdullah (ra)'dan rivayet olunduğuna göre: Rasulullah (asm) şöyle buyurdu: “Her kim Âşûra günü kendini ve ailesini bol bol yedirip içirirse, Allah o kimseye bütün sene bolluk ihsan eder.” (Beyhakî , Îbn Abd’ül Ber )

Hz.Süfyan (ra): “Biz bunu elli yıldır tecrübe ediyoruz kolaylık ve rahat geçimden başka bir şey görmedik.”demiştir. (Gunyet’üt Talibin) Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun İçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder.Bununla beraber kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih edenlere Efendimizin (asm) büyük bir müjdesi vardır: “Her kim bir şey canı çekip de onu yemeden Müslüman komşusuna yedirirse,Allah-ü Teala o kimseye cennet yemeğinden yedirinceye kadar ve cennet şarabından içirinceye kadar dünyadan çıkmaz.” (Şirat’ül İslam)

Aşûra günü sıla-i rahim yapın! Akraba ile alakasını kesen bir kişi, aşure günü akrabasını ziyaret ederse,Allah- Teala ona Zekeriyya oğlu Yahya (as) ile İsa (as)‘ın sevabını nasip eder ve cennette onlarla beraber şu iki parmak gibi yan yana kılar.(buyurup, orta parmağı ile başparmağını birleştirdi) (Şira’t’ül-İslam)

Aşure günü hastaları ziyaret edin! “Aşure gününde bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş olur.” (Gunyet’üt Talibin) Aşûra günü bir ilim meclisine uğramayı ihmal etmeyin! "Bir kimse, bir âlimin meclisine veya Allah-u Teâlâ’nın zikredildiği yere Aşûra günü gelip onlarla bir saat (bir müddet) oturursa (onlara iştirak ederse), o kimseyi cennete koymayı Allah-u Teâlâ üzerine almıştır." (Şirat’ül İslam)

Aşûra günü bol bol selâmlaşın! “Aşûra günü on Müslüman’a selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi olur.” (Şira’t’ül-İslam) “Kim Aşure günü Müslümanlardan on kişiye selam verirse, bütün müminlere selam vermiş gibi olur.” (Şira’t’ül-İslam) 
 

Aşûra günü 1000 tane ihlas suresi okumayı unutmayın! Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir. O gün ihlas suresini 1000 kere okuyana, Allah-ü Teala rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıdıklardan yazılır. (Nüzhet’ül- Mecalis)

 

 

 


Beğendin mi? arkadaşlarınla paylaş!

160
95 paylaşım, 238 points