Hangi Hastalıklar Evlenmeye Engeldir ?


4
4 shares, 4 points

Frengiden tüberküloza, AIDS’ten hepatite kadar pek çok bulaşıcı hastalığın olup olmadığı tespit ediliyor. Ama bu hastalıkların hemen hepsinin

Hangi Hastalıklar Evlenmeye Engeldir ?


 

Frengiden tüberküloza, AIDS’ten hepatite kadar pek çok bulaşıcı hastalığın olup olmadığı belirleyor. Fakat bu hastalıkların hemen hepsinin rehabilitasyonu var. Dr. Cengiz Uzun, izdivaç etmeye mani teşkil edecek rastgele bir bulaşıcı hastalık olmadığını belirtti ve konu konusunda suallerimizi cevapladı.
İzdivaç etmeye engel teşkil edebilecek bulaşıcı hastalıklar hangileridir?
Evlilik sosyokültürel bir olay, iki kişinin karşılıklı verdiği bir karardır. İzdivaç etmeye engel teşkil edecek herhangi bir bulaşıcı hastalık yoktur. Umumi Hıfzısıhha Yasayı, Uygar Yasa, İzdivaç etme Kontrolü İle ilgili Nizamname, T.C.Sıhhat Bakanlığı’nın 2002 tarihli genelgesi, evlilik öncesi sıhhat raporlarına destek oluşturan adli tertip etmelerdir. Bu hukuki tertip etmelerde frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankr, lepra, tüberküloz, AIDS, hepatit B ve hepatit C açısından değerlendirilmesi belirtilir. Evlilik öncesi yapılan sağlık kontrolünü bir tür evlilik öncesi danışmanlık gibi değerlendirmek gerekir. Bu hastalıkların birçoğu rehabilitasyon edilebilir hastalıklardır. Ayrı olarak hepatit B için aşı mevcuttur.
Çiftlerden birinde bu bulaşıcı hastalıklardan rastgele biri varsa ne yapılabilir?
Frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankr bir antibiyotik ile kolaylıkla rehabilitasyonu olan hastalıklardır. Tüberküloz da birkaç antibiyotiğin 6-12 ay gibi bir müddet kullanımı ile iyileşen bir hastalıktır. Lepra (cüzzam) son zamanlarda rastladığımız bir hastalık değildir. Eş adaylarından birinde hepatit B tespit edirse, diğer kişinin birer ay ara ile ve ikinci aşıdan beş ay sonra yapılacak üç aşı ile savunuculuğu sağlanabilir. Şayet vakit kısıtlı ise bir takım vaziyetlerde aşı ile beraber antiserum da kullanabiliyoruz. AIDS ve hepatit C için de son zamanlarda rehabilitasyon emeliyle kullandığımız ilaçlar var. Sözgelişi hepatit C virüsü kandan tamamiyle yok edilebiliyor. Aynı şekilde HIV rehabilitasyonunda de kanda virüs negatifleştirilebiliyor. Evlilik öncesi kan testi ile AIDS, frengi ve hepatit B ve hepatit C virüslerine bakılabiliyor. Kişilerin yalnızca kan test2 neticelerine bakılarak karar verilmesi de doğru değil. Bir takım vaziyetlerde bu test2 neticeleri hastalık varlığını göstermese dahi kişi o mikrobu taşıyor olabilir. Bunun dışında bakılamayan ve tam bir kontrol yapılıp sorgulanmayan HPV, genital uçuk gibi hastalıklar ise atlanabiliyor. HPV kadınlarda rahim kanserine kapı aralıyor. Şayet erkekte varsa eşine bulaştırma ihtimaline karşı HPV aşısı teklifliyor. Ancak tüm bunların ışığında iyi bir danışmanlık hepsinden daha ehemmiyetli. Tüm rehabilitasyon metotları, ihtimaller çiftlere anlatılmalı. Karar onların.
Evlilik sonrası olan bulaşıcı hastalıklarda ne gibi tedbirler alınabilir?
Bir takım vaziyetlerde mikrop olsa da hastada rastgele bir yakıntı olmayabilir. Eşlerden birinde tespit eden cinsel yolla bulaşan bir hastalık varsa, şikayet olmasa bile diğer eşe de tedavi verilmeli


Beğendin mi? arkadaşlarınla paylaş!

659
4 paylaşım, 4 points