Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler


1
1 shares, 1 points

Kadir gecesi ne zaman? 2019 Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek? 2019 seneninde üç kutlu Kandil gecesini geride bıraktıktan sonra Kur’an’ı Kerim’in indirildiği kutlu Kadir Gecesi için geri sayım başladı.

Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler


Kadir gecesi ne zaman? 2019 Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek? Suallerinin cevapları aranmaya devam ediliyor. 2019 seneninde üç kutlu Kandil gecesini geride bıraktıktan sonra Kur’an’ı Kerim’in indirildiği kutlu Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Müslüman yurttaşlar bir taraftan oruç imanlarını yerine getirirken diğer yandan namaz kılıp dualar edecekleri Kadir Gecesi için araştırmalarını yapmaya devam ediyor. İmanların ve duaların edileceği bu mukaddes Ramazan gecesinde kim inanarak ihlas ile o geceyi imanla geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Tüm duaların kabul olacağı bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal gün için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvimde Kadir Gecesi bu sene 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran'a bağlayan gece idrak edilecek. İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar…
Mübarek Ramazan aynının sonuna yaklaşılmasıyla yurttaşlar, ‘Kadir Gecesi ne zaman? 2019 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?’ suallerini sormaya başladı. Tüm duaların kabul olacağı bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal gün için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvim de Müslüman yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Kulluk görevlerin ve duaların edileceği bu kutsal Ramazan gecesinde kim inanarak ihlas ile o geceyi kulluk görevle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Peki, Kadir Gecesi 2019 yılında ne zaman idrak edilecek ve hangi güne eşit geliyor? İşte haberimizin ayrıntıları…

KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor.
KADİR GECESİ'NİN ZAMANI
Kadir gecesinin hangi gece olduğu net olarak bilinmemekle beraber, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” emiştir.
KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.
3- Sonrası sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir, sözlükte, karar, haysiyet, güç, yücelik gibi manalara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin isimi olarak kullanılır. Aynı isimi taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir müddeti, bu gecenin fazileti ile ilgili nazil olmuştur. Bu müddette yüce Allah (cc) şöyle emretmektedir. “Kuşkusuz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin desturuyla her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”
Görüldüğü üzere bu ayette, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir müddeti dile getirdiği anlaşılmaktadır.
Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en görkemli gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı kutlu bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için bağışlama ve mağfiret gecesidir.
KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?
Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.
KADİR GECESİ'NİN EHEMMİYETİ NEDİR?
İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği mübarek gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Kuşkusuz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin müsaadesiyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle emrediyor;
"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi kulluk görevle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan kısmetini almıştır."
Peygamberimiz (sav) emrediyor:
"Kadir gecesinde bir kez, Kadir sûresini okumak, (başka vakitte) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma süresi kadar namaz kılmak, iman etmek, bir ay her geceyi imanla geçirmekten daha değerlidir."
Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin ehemmiyetini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh ismindeki melek) o gece Rablerinin desturuyla, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR
Kadir gecesinde yapılacak kulluk görevler arasında yer alan yakarmak, ehemmiyet verilen ve en çok yapılan kulluk görevlerden birisidir. Müslümanlar, Allah'a verdiği nimetlerden dolayı şükreder ve yakararak sevap kazanır. İşte Kadir gecesinde okunacak dualar;
KADİR SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hem de matle'ılfecr
MANASI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh ismindeki melek) o gece Rablerinin müsaadesiyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ DUASI
Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin doktoru, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!
İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi saygınına bizleri affeyle Ya Rabbi!
Ey Bizleri varlığa erdiren Allahım, kadir gecesi mesajlarıSen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve anlam kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla beraber gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!
Ya ilahe'l-alemin! Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, parasal içsel bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her vakit teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet anıtları eyle Ya Rabbi! Allahım, Sen bizleri her vakit hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle ilgili duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!
Ya Rabbi! Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!
Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden daimi koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her vakit ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de katiyen gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına sıcaklık üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!
Ey kendisine yükselen elleri boş geçirmeyen Allahım! Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza erişeceğimiz ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de rastgele bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!
Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın mevzubahis olduğunda da kolayca bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının zamanı, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar başka bir deyişle imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece saygınına, Efendimiz saygınına, Rahmet-i ilahin saygınına, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin gruba(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.
Kadir Namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Hemen peşinden 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Şayet olasıysa, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması önerilmektedir.
KADİR GECESİ ÇEKİLMESİ ŞART OLAN TESBİHLER
Hz. Aişe (r.a) emretti ki: Ya Resullulah (S.A.V) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim. Oda şöyle emretti; "Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni"
MANASI: Allahım sen bağışlayıcısın, bağışlamayı seversin beni bağışla. (Tirmizi)
Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
Hz. Peygamber (S.A.V.) emretti: "Her kim bu duayı üç kez okursa sanki Kadir Gecesini algı etmiş gibi sevaba nail olur."
Kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde 3 kez La İlahe İllallah söylerse birincisinde Allah Teâlâ'nın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)
KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?
Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o mukaddes gecede inmiştir.


Beğendin mi? arkadaşlarınla paylaş!

184
1 paylaşım, 1 points